Trà xuyên tâm liên Thái Hưng

55,000 đ


1, Thành phần trà túi lọc xuyên tâm liên Thái Hưng
- Xuyên Tâm Liên : 45%

- Đằng sâm, tô diệp, trần bì, hoàng cầm, hoắc hương, can khương, sa nhân, cỏ ngọt ...: 55%